Disclaimer

Voor de duidelijkheid wijzen de initiatiefnemers van Cirlinq, te weten VMRG, SlimLabs en Ledger Leopard, u ten aanzien van de website www.cirlinq.nl op het volgende:

EIGENDOM

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de initiatiefnemers. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

INFORMATIE

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld door de initiatiefnemers VMRG, SlimLabs en Ledger Leopard. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De initiatiefnemers behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

HYPERLINKS

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cirlinq, die geen eigendom zijn van de initiatiefnemers van Cirlinq en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Cirlinq. Hoewel Cirlinq selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

MELDEN KWETSBAARHEID

De initiatiefnemers van Cirlinq werken er aan om de systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien u een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact per mail op te nemen via info@cirlinq.nl